01.06.2017

Politechnika Gdańska, Polska
Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services)
Konkurencja realizacja, 2. Nagroda, decyzja jury konkursu 26 maja 2017

Zespół: Edzard Schultz (odpowiedzialny partner), Anna Stryszewska-Słońska, Małgorzata Oleśkowska, Tomasz Padło, Joanna Pittner, Patryk Ślusarski, Katarzyna Woszczyna

 

 

 

▼ Projektinfo