20.02.2017

Szkoła Administracji Publicznej NRW w Kolonii
Budynek służbowy

Otwarcie, 20. luty 2017

Zespół: Markus Kill (Odpowiedzialny partner), Andreas Schaube (Kierownik projektu), Jacqueline Eick, Svetlana Ferfer, Julia Hanses-Ketteler, Magdalena Jurdziak, David Koenigsfeld, Christine Lame, Javier Martinez, Kerstin Rieck, Philipp Szkwortz

▼ Projektinfo