26.07.2016

Uniwersytet nauk stosowanych Mittelhessen, Campus Gießen
Nowy budynek instytutu budowa maszyn i energetyka i instytutu budownictwo
Konkurs architektoniczny 3. nagroda, decyzja jury konkursu w dniu 07 lipca 2016

Zespół: Christian Pelzeter (odpowiedzialni Partner), Jan Giesen, André Wollmann

 

 

▼ Projektinfo