29.06.2016

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska
Budowa Centrum Naukowej Informacji Medycznej (CNIM)
2. nagroda w konkursie na realizację architektoniczną „Piękny Wrocław” (Kategoria Budynki Użyteczności Publicznej)

Nagroda przyznawana jest co roku przez Jury składające się z przedstwicieli Prezydenta Miasta Wrocławia, Towarzystwa Miłośników Wrocławia, Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Stowarzyszenia Architektów SARP.
1. Nagrodę otrzymało Narodowe Forum Muzyki.

Zespół projektowy: Thomas Heinle (odpowiedzialny Partner), Anna Stryszewska-Słońska (Kierownik projektu), Areta Keller, Agata Markgraf, Maciej Markowski, Friedemann Rentsch, Mateusz Skalski, Zuzanna Sulikowska, Wojciech Szubiński  

Link do projektu

▼ Projektinfo