Konkursy
Architektura
Urbanistyka

Projekty rozwoju przestrzennego
Masterplany
Studia wykonalności
Inwentaryzacje i ekspertyzy stanu istniejącego
Analizy, prognozy i wyznaczanie długoterminowych celów
Analiza i ocena obiektów budowlanych
Ocena ekonomicznej opłacalności inwestycji
Analiza lokalizacji inwestycji, skutków oddziaływania na środowisko oraz optymalizacja lokalizacji
Założenia programowe i koncepcje rozwoju

Projektowanie
Opracowania przedprojektowe
Opracowania studialne
Projekty koncepcyjne
Projekty budowlane
Projekty wykonawcze
Projekty aranżacji wnętrz/ Koncepcje materiałowo-kolorystyczne
Systemy komunikacji i informacji wizualnej
Design produktów i grafika

Przetargi i nadzory inwestorskie
Przygotowanie postępowania przetargowego
Udział w komisjach przetargowych
Kierowanie robotami budowlanymi
Instrukcje obsługi obiektu
Rozliczanie kosztów inwestycji i analizy kosztów
Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej

Projektowanie wielobranżowe
Zarządzanie procesem projektowym
Projekty urbanistyczne
Projekty architektoniczne
Projekty terenów zielonych i krajobrazu
Projekty wielobranżowe
Specjalistyczne projekty technologiczne (m.in. w zakresie medycyny, laboratoriów oraz inne)
Opracowania dot. fizyki budowli
Opracowania dot.  akustyki obiektów
Badania gruntowo-wodne
Opracowania geodezyjne
Opracowania z zakresu ochrony p.poż. oraz inne

▼ Projektinfo