Projekte Detail PL

Zdjęcia: Rainer Mader

Urząd Federalny Gospodarki Rolnej i Żywieniowej w Bonn
Budowa budynku kasyna i kafeterii

Inwestor: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn 
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 2 - 9 HOAI
Ukończenie: 06/2005
Powierzchnia brutto: 1.446 m²

Zdjęcia: Rainer Mader

Urząd Federalny Gospodarki Rolnej i Żywieniowej w Bonn
Budowa budynku kasyna i kafeterii

Inwestor: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn 
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 2 - 9 HOAI
Ukończenie: 06/2005
Powierzchnia brutto: 1.446 m²

Zdjęcia: Rainer Mader

Urząd Federalny Gospodarki Rolnej i Żywieniowej w Bonn
Budowa budynku kasyna i kafeterii

Inwestor: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn 
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 2 - 9 HOAI
Ukończenie: 06/2005
Powierzchnia brutto: 1.446 m²

Urząd Federalny Gospodarki Rolnej i Żywieniowej w Bonn
Budowa budynku kasyna i kafeterii

Inwestor: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn 
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 2 - 9 HOAI
Ukończenie: 06/2005
Powierzchnia brutto: 1.446 m²

▼ Projektinfo