10.12.2012

Uniwersytet Techniczny w Chemnitz, Budowa budynku laboratorium MAIN
(Materials, Architecture and Integration of Nanomembranes)
Zlecenie, 1. miejsce w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zespół projektowy: Thomas Heinle (odpowiedzialny Partner), Jens Krauße (kierownik projektu), Thomas Gräning, Armin Pommerencke, Jenny Rauschdorf

▼ Projektinfo