Projekte Detail PL

Zdjęcia: Maciej Lulko

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska
Budowa Centrum Naukowej Informacji Medycznej (CNIM)

Konkurs architektoniczny: 1. Nagroda, Zlecenie

Inwestor: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Polska
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: PB, PW, KI, STWiOR, NA
Ukończenie: 10/2015
Powierzchnia brutto: 13.036 m²
Nagrody: 2. Nagroda w konkursie na realizację architektoniczną „Piękny Wrocław” (Kategoria Budynki Użyteczności Publicznej)

Obszar opracowania określony jest poprzez swoje obrzeżne usytuowanie w kwartale zabudowy blokowej, znajdującym się w północnej historycznej części Kampusu Uniwersytetu Medycznego. W zielonym wnętrzu kwartału znajdują się inne obiekty należące do Kampusu. Szczególna lokalizacja definiuje ukształtowanie przestrzenne bryły obiektu. Główne wejście do budynku znajduje się na przedłużeniu ważnego ciągu komunikacyjnego historycznej części Kampusu. Komunikację z wnętrzem kwartału zapewnia przejście we wschodniej części działki. Zielony cokół oraz schody wejściowe stanowią swoistą interpretację charakterystycznych dla tego miejsca kształowania przestrzeni zielonych przed budynkiem. Zamknięcie od strony północnej stanowi taras kawiarni, który otwiera się na zielone wnętrze kwartału.

Zdjęcia: Maciej Lulko

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska
Budowa Centrum Naukowej Informacji Medycznej (CNIM)

Konkurs architektoniczny: 1. Nagroda, Zlecenie

Inwestor: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Polska
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: PB, PW, KI, STWiOR, NA
Ukończenie: 10/2015
Powierzchnia brutto: 13.036 m²
Nagrody: 2. Nagroda w konkursie na realizację architektoniczną „Piękny Wrocław” (Kategoria Budynki Użyteczności Publicznej)

Obszar opracowania określony jest poprzez swoje obrzeżne usytuowanie w kwartale zabudowy blokowej, znajdującym się w północnej historycznej części Kampusu Uniwersytetu Medycznego. W zielonym wnętrzu kwartału znajdują się inne obiekty należące do Kampusu. Szczególna lokalizacja definiuje ukształtowanie przestrzenne bryły obiektu. Główne wejście do budynku znajduje się na przedłużeniu ważnego ciągu komunikacyjnego historycznej części Kampusu. Komunikację z wnętrzem kwartału zapewnia przejście we wschodniej części działki. Zielony cokół oraz schody wejściowe stanowią swoistą interpretację charakterystycznych dla tego miejsca kształowania przestrzeni zielonych przed budynkiem. Zamknięcie od strony północnej stanowi taras kawiarni, który otwiera się na zielone wnętrze kwartału.

Zdjęcia: Maciej Lulko

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska
Budowa Centrum Naukowej Informacji Medycznej (CNIM)

Konkurs architektoniczny: 1. Nagroda, Zlecenie

Inwestor: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Polska
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: PB, PW, KI, STWiOR, NA
Ukończenie: 10/2015
Powierzchnia brutto: 13.036 m²
Nagrody: 2. Nagroda w konkursie na realizację architektoniczną „Piękny Wrocław” (Kategoria Budynki Użyteczności Publicznej)

Obszar opracowania określony jest poprzez swoje obrzeżne usytuowanie w kwartale zabudowy blokowej, znajdującym się w północnej historycznej części Kampusu Uniwersytetu Medycznego. W zielonym wnętrzu kwartału znajdują się inne obiekty należące do Kampusu. Szczególna lokalizacja definiuje ukształtowanie przestrzenne bryły obiektu. Główne wejście do budynku znajduje się na przedłużeniu ważnego ciągu komunikacyjnego historycznej części Kampusu. Komunikację z wnętrzem kwartału zapewnia przejście we wschodniej części działki. Zielony cokół oraz schody wejściowe stanowią swoistą interpretację charakterystycznych dla tego miejsca kształowania przestrzeni zielonych przed budynkiem. Zamknięcie od strony północnej stanowi taras kawiarni, który otwiera się na zielone wnętrze kwartału.

Zdjęcia: Maciej Lulko

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska
Budowa Centrum Naukowej Informacji Medycznej (CNIM)

Konkurs architektoniczny: 1. Nagroda, Zlecenie

Inwestor: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Polska
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: PB, PW, KI, STWiOR, NA
Ukończenie: 10/2015
Powierzchnia brutto: 13.036 m²
Nagrody: 2. Nagroda w konkursie na realizację architektoniczną „Piękny Wrocław” (Kategoria Budynki Użyteczności Publicznej)

Obszar opracowania określony jest poprzez swoje obrzeżne usytuowanie w kwartale zabudowy blokowej, znajdującym się w północnej historycznej części Kampusu Uniwersytetu Medycznego. W zielonym wnętrzu kwartału znajdują się inne obiekty należące do Kampusu. Szczególna lokalizacja definiuje ukształtowanie przestrzenne bryły obiektu. Główne wejście do budynku znajduje się na przedłużeniu ważnego ciągu komunikacyjnego historycznej części Kampusu. Komunikację z wnętrzem kwartału zapewnia przejście we wschodniej części działki. Zielony cokół oraz schody wejściowe stanowią swoistą interpretację charakterystycznych dla tego miejsca kształowania przestrzeni zielonych przed budynkiem. Zamknięcie od strony północnej stanowi taras kawiarni, który otwiera się na zielone wnętrze kwartału.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska
Budowa Centrum Naukowej Informacji Medycznej (CNIM)

Konkurs architektoniczny: 1. Nagroda, Zlecenie

Inwestor: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Polska
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: PB, PW, KI, STWiOR, NA
Ukończenie: 10/2015
Powierzchnia brutto: 13.036 m²
Nagrody: 2. Nagroda w konkursie na realizację architektoniczną „Piękny Wrocław” (Kategoria Budynki Użyteczności Publicznej)

Obszar opracowania określony jest poprzez swoje obrzeżne usytuowanie w kwartale zabudowy blokowej, znajdującym się w północnej historycznej części Kampusu Uniwersytetu Medycznego. W zielonym wnętrzu kwartału znajdują się inne obiekty należące do Kampusu. Szczególna lokalizacja definiuje ukształtowanie przestrzenne bryły obiektu. Główne wejście do budynku znajduje się na przedłużeniu ważnego ciągu komunikacyjnego historycznej części Kampusu. Komunikację z wnętrzem kwartału zapewnia przejście we wschodniej części działki. Zielony cokół oraz schody wejściowe stanowią swoistą interpretację charakterystycznych dla tego miejsca kształowania przestrzeni zielonych przed budynkiem. Zamknięcie od strony północnej stanowi taras kawiarni, który otwiera się na zielone wnętrze kwartału.

▼ Projektinfo