Projekte Detail PL

Zdjęcia: Bernadette Grimmenstein

Miejska Klinika w Brandenurgu nad rzeką Hawelą
2.etap rozbudowy

Konkurs architektoniczny 1. Nagroda

Inwestor: Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH 
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 1 - 9 HOAI
Ukończenie: 10/2011
Powierzchnia brutto: 22.500 m²

Zdjęcia: Bernadette Grimmenstein

Miejska Klinika w Brandenurgu nad rzeką Hawelą
2.etap rozbudowy

Konkurs architektoniczny 1. Nagroda

Inwestor: Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH 
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 1 - 9 HOAI
Ukończenie: 10/2011
Powierzchnia brutto: 22.500 m²

Zdjęcia: Bernadette Grimmenstein

Miejska Klinika w Brandenurgu nad rzeką Hawelą
2.etap rozbudowy

Konkurs architektoniczny 1. Nagroda

Inwestor: Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH 
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 1 - 9 HOAI
Ukończenie: 10/2011
Powierzchnia brutto: 22.500 m²

Zdjęcia: Bernadette Grimmenstein

Miejska Klinika w Brandenurgu nad rzeką Hawelą
2.etap rozbudowy

Konkurs architektoniczny 1. Nagroda

Inwestor: Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH 
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 1 - 9 HOAI
Ukończenie: 10/2011
Powierzchnia brutto: 22.500 m²

Miejska Klinika w Brandenurgu nad rzeką Hawelą
2.etap rozbudowy

Konkurs architektoniczny 1. Nagroda

Inwestor: Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH 
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 1 - 9 HOAI
Ukończenie: 10/2011
Powierzchnia brutto: 22.500 m²

▼ Projektinfo