26.09.2013

6UIA-Public Health Group Annual Seminar 2013 at IIDEX CANADA 2013 w Toronto, Ontario, Kanada
Low Rise – High Density: Modular Hospital Design
w dniu 27. września 2013 roku
Referat przedstawi Edzard Schultz

▼ Projektinfo