Projekte Detail PL

Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej NEWTON, Opole

Konkurs architektoniczny: 1. Nagroda

Inwestor: Politechnika Opolska, Opole
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: PB, PW, KI, STWiOR, NA
Powierzchnia brutto: 5.791 m²

Obiekt złożony jest z czterech budynków odpowiadających jego głównym funkcjom (biblioteka, część dydaktyczna, aula, azęść gastronomiczna) połączonych strefą wspólną w formie placu. Budynki na rzutach nieregularnych czworokątów, ustawione swobodnie wokół wspólnego centrum, tworzą urozmaiconą bogatą w załamania i otwarcia na otoczenie przestrzeń, formalnie stanowiącą bardziej część krajobrazu niż samego budynku.

Główne dojście do budynku odbywa się od strony wschodniej Kampusu. W północnej części terenu zlokalizowano drogę dojazdową do parkingu oraz plac gospodarczy obsługujący m.in. zaplecze lokalu gastronomicznego.Wejście do budynku odbywa się poprzez reprezentacyjny plac po północno - wschodniej stronie. Od południa budynek otwiera się na otaczającą obniżająca się tarasowo w kierunku kanału zieleń. Tereny trawiaste przeplatają się z nawierzchniami utwardzonymi oraz zachowanymi szpalerami drzew.

Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej NEWTON, Opole

Konkurs architektoniczny: 1. Nagroda

Inwestor: Politechnika Opolska, Opole
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: PB, PW, KI, STWiOR, NA
Powierzchnia brutto: 5.791 m²

Obiekt złożony jest z czterech budynków odpowiadających jego głównym funkcjom (biblioteka, część dydaktyczna, aula, azęść gastronomiczna) połączonych strefą wspólną w formie placu. Budynki na rzutach nieregularnych czworokątów, ustawione swobodnie wokół wspólnego centrum, tworzą urozmaiconą bogatą w załamania i otwarcia na otoczenie przestrzeń, formalnie stanowiącą bardziej część krajobrazu niż samego budynku.

Główne dojście do budynku odbywa się od strony wschodniej Kampusu. W północnej części terenu zlokalizowano drogę dojazdową do parkingu oraz plac gospodarczy obsługujący m.in. zaplecze lokalu gastronomicznego.Wejście do budynku odbywa się poprzez reprezentacyjny plac po północno - wschodniej stronie. Od południa budynek otwiera się na otaczającą obniżająca się tarasowo w kierunku kanału zieleń. Tereny trawiaste przeplatają się z nawierzchniami utwardzonymi oraz zachowanymi szpalerami drzew.

Innowacyjne Centrum Zintegrowanych Usług Dydaktycznych i Bibliotecznych Politechniki Opolskiej NEWTON, Opole

Konkurs architektoniczny: 1. Nagroda

Inwestor: Politechnika Opolska, Opole
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: PB, PW, KI, STWiOR, NA
Powierzchnia brutto: 5.791 m²

Obiekt złożony jest z czterech budynków odpowiadających jego głównym funkcjom (biblioteka, część dydaktyczna, aula, azęść gastronomiczna) połączonych strefą wspólną w formie placu. Budynki na rzutach nieregularnych czworokątów, ustawione swobodnie wokół wspólnego centrum, tworzą urozmaiconą bogatą w załamania i otwarcia na otoczenie przestrzeń, formalnie stanowiącą bardziej część krajobrazu niż samego budynku.

Główne dojście do budynku odbywa się od strony wschodniej Kampusu. W północnej części terenu zlokalizowano drogę dojazdową do parkingu oraz plac gospodarczy obsługujący m.in. zaplecze lokalu gastronomicznego.Wejście do budynku odbywa się poprzez reprezentacyjny plac po północno - wschodniej stronie. Od południa budynek otwiera się na otaczającą obniżająca się tarasowo w kierunku kanału zieleń. Tereny trawiaste przeplatają się z nawierzchniami utwardzonymi oraz zachowanymi szpalerami drzew.

▼ Projektinfo