08.01.2014

Lab rethink
Reconception German Cancer Research Centre Heidelberg

Po 30-stu latach intensywnego użytkowania zaistniała możliwość przekształcenia struktury przestrzennej w Niemieckim Centrum Badań nad Rakiem w Heidelbergu. Konieczność renowacji i modernizacji widzieliśmy jako szansę dla stworzenia nowej koncepcji i rozwoju nowego krajobrazu badawczego, który będzie odpowiadał dzisiejszym i przyszłym wymaganiom centrum.


Zamów borszurę, Cena: 15,00 Euro

Link do projektu

▼ Projektinfo