Projekte Detail PL

Zdjęcia: Rudi Meisel

Szpital Federalnych Sił Zbrojnych w Berlinie
Modernizacje i Rozbudowy

Inwestor: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Berlin
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 2 - 8 HOAI
Ukończenie: 10/1998 aż 02/2013
Powierzchnia brutto: 21.043 m²

Zdjęcia: Julia Otto

Szpital Federalnych Sił Zbrojnych w Berlinie
Modernizacje i Rozbudowy

Inwestor: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Berlin
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 2 - 8 HOAI
Ukończenie: 10/1998 aż 02/2013
Powierzchnia brutto: 21.043 m²

Zdjęcia: Heinle, Wischer und Partner

Szpital Federalnych Sił Zbrojnych w Berlinie
Modernizacje i Rozbudowy

Inwestor: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Berlin
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 2 - 8 HOAI
Ukończenie: 10/1998 aż 02/2013
Powierzchnia brutto: 21.043 m²

Zdjęcia: Julia Otto

Szpital Federalnych Sił Zbrojnych w Berlinie
Modernizacje i Rozbudowy

Inwestor: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Berlin
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 2 - 8 HOAI
Ukończenie: 10/1998 aż 02/2013
Powierzchnia brutto: 21.043 m²

Szpital Federalnych Sił Zbrojnych w Berlinie
Modernizacje i Rozbudowy

Inwestor: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Berlin
Usługa: Usługi architektoniczne, Faza projektowa: 2 - 8 HOAI
Ukończenie: 10/1998 aż 02/2013
Powierzchnia brutto: 21.043 m²

▼ Projektinfo